Thông báo mời thầu ngày 11/11/2020

11/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước... Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước... Chưa thanh toán 11/11/2020
216
2 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường Mua sắm thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải (thùng... Mua sắm thùng rác (Số thông báo: 20201125885 - 00.... Chưa thanh toán 11/11/2020
216
3 UBND xã Liễn Sơn Đường GTNT xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ Ao... Xây lắp (Số thông báo: 20201125491 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 11/11/2020
216
4 Ủy ban nhân dân xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà lớp học 2T 6P Trường Mầm non cơ sở 2 xã An Hòa,... Xây lắp (Số thông báo: 20201123088 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 11/11/2020
216
5 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thị trấn Gia Khánh tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20201123002 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 11/11/2020
216
6 UBND xã Ngọc Thanh Cải tạo sửa chữa trường THCS Ngọc Thanh A xã Ngọc... Xây lắp (Số thông báo: 20201124113 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 11/11/2020
216

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: