Thông báo mời thầu ngày 10/11/2020

10/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Tam Phúc Cải tạo, nâng cấp trạm Y tế xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường Xây lắp (Số thông báo: 20201122428 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
2 Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến Đường GTNT thôn Tiên Đài xã Văn Tiến. Tuyến từ Nhà văn... Xây lắp (Số thông báo: 20201118053 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
3 UBND xã Hương Sơn Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Hương Sơn, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20201121210 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
4 Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân, huyện Tam Dương Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu đồi Súc, thôn Đình,... Gói thầu xây lắp số 01: Hạng mục: Nền, mặt đường, cống... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
5 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc Đầu tư xây dựng công trình Bảo trì, sửa chữa nhà lớp... Xây lắp (Số thông báo: 20201121079 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
6 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp mặt đường tổ dân phố Lưu Quang, thị... Xây lắp (Số thông báo: 20201117257 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
7 Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm hàng hóa Mua sắm bàn, ghế và trang thiết bị Hội trường phòng... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
8 Ủy ban nhân dân xã Ngũ Kiên Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh... Xây lắp (Số thông báo: 20201119699 - 00. Thời điểm... 10/11/2020
215
9 Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm hàng hóa Mua sắm trang thiết bị máy Photocopy và máy Scan (Số... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Dân tộc nội trú huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20201118583 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
11 Ủy ban nhân dân xã Bình Định Cải tạo, nâng cấp đường GTNT, xã Bình Định, huyện Yên Lạc Xây lắp (Số thông báo: 20201119673 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
12 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Xuyên Mua sắm thiết bị môi trường năm 2020 Mua sắm thùng đôi phân loại rác thải sinh hoạt và xe... Chưa thanh toán 10/11/2020
215
13 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, nâng cấp ngầm tràn 338, xã Trung Mỹ, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20201120056 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 10/11/2020
215

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: