Thông báo mời thầu ngày 09/11/2020

09/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Hợp Châu Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Cửu Yên 1+2, xã Hợp... Xây lắp (Số thông báo: 20201116916 - 00. Thời điểm... 09/11/2020
214
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng mới Cầu Nóng tại Km12+600 trên ĐT.307 Xây lắp (Số thông báo: 20201116119 - 00. Thời điểm... 09/11/2020
214
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Đường nối QL2 (vị trí trục trung tâm huyện Vĩnh Tường... Xây lắp (Số thông báo: 20201116893 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
4 UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh... Xây lắp (Số thông báo: 20201116001 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
5 Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc Xử lý kè chống sạt lở bờ sông Phan thôn Vũ Di, xã Vũ... Xây lắp (Số thông báo: 20201115963 - 01. Thời điểm... 09/11/2020
214
6 UBND xã Vũ Di Cải tạo, chỉnh trang Trung tâm văn hóa thể thao xã Vũ... Xây lắp (Số thông báo: 20201114836 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo nút giao đường TL307 và thảm mặt đường vành... Xây lắp (Số thông báo: 20201115196 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
8 UBND xã Vân Trục Đường GTNT xã Vân Trục, huyện Lập Thạch. Tuyến từ nhà... Xây lắp (Số thông báo: 20201115029 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
9 UBND xã Đại Đình Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành, Nhà lớp học 2 tầng 8... Thi công (Số thông báo: 20201114639 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
10 Ủy ban nhân dân xã Đồng Quế Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, khuôn viên, cổng,... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201113502 - 00.... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
11 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Triển khai thu thập từ xa dữ liệu công tơ điện tử sau... Mua sắm vật tư thiết bị (Số thông báo: 20201112830 -... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
12 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Triển khai thu thập từ xa dữ liệu công tơ điện tử sau... Mua sắm thiết bị đo xa số 01 (Số thông báo:... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
13 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Triển khai thu thập từ xa dữ liệu công tơ điện tử sau... Mua sắm thiết bị đo xa số 02 (Số thông báo:... Chưa thanh toán 09/11/2020
214
14 UBND xã Bá Hiến Trường Mầm non Bông Sen; Hạng mục: Xây dựng nhà bếp 1... Lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán (Số thông báo:... Chưa thanh toán 09/11/2020
214

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: