Công văn số 318/SKHCN-TVĐT ngày 19/10/2015: V/v mời tham dự mua sắm trực tiếp gói thầu số 01: Lò đốt rác bằng không khí tự nhiên tại xã Thiện Kế, xã Đại Tự, xã Bồ Sao

04/12/2015

Công văn số 318/SKHCN-TVĐT ngày 19/10/2015: V/v mời tham dự mua sắm trực tiếp gói thầu số 01:  Lò đốt rác bằng không khí tự nhiên tại xã Thiện Kế, xã Đại Tự, xã Bồ Sao

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: