Thông báo mời thầu ngày 06/11/2020

06/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thái Hòa - Liễn... Xây lắp (Số thông báo: 20201110665 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 06/11/2020
213
2 Ủy ban nhân dân xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô Đường GTNT xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô; Tuyến từ nhà... Xây lắp (Số thông báo: 20201112403 - 00. Thời điểm... 06/11/2020
213
3 Ban Quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn Trung ương, Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc Xử lý khắc phục 05 điểm tiềm ẩn TNGT tại các cầu: cầu... Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201108814 - 00.... Chưa thanh toán 06/11/2020
213
4 Đoàn An dưỡng 18 Vĩnh Yên Mua sắm trang thiết bị, doanh cụ của Đoàn An dưỡng 18... Mua sắm doanh cụ (Số thông báo: 20201112035 - 01. Thời... Chưa thanh toán 06/11/2020
213
5 Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc   Mua dược liệu 3 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 (Số... Chưa thanh toán 06/11/2020
213
6 Đoàn An dưỡng 18 Vĩnh Yên Mua sắm trang thiết bị, doanh cụ của Đoàn An dưỡng 18... Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20201111995 -... Chưa thanh toán 06/11/2020
213
7 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Các công trình ĐTXD theo quyết định số 1471/QĐ-EVNNPC... Mua sắm vật tư, thiết bị số 5 (Số thông báo:... Chưa thanh toán 06/11/2020
213

Theo thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: