Thông báo mời thầu ngày 02/11/2020

02/11/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Tường Duy tu sửa chữa tuyến ĐH16, đoạn Vân Xuân đi Yên Lạc Xây lắp (Số thông báo: 20201082991 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/11/2020
209
2 Ủy ban nhân dân xã Vũ Di Nâng cấp trạm y tế xã Vũ Di huyện Vĩnh Tường, tỉnh... Xây lắp (Số thông báo: 20201082510 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/11/2020
209
3 UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Đường điện hạ thế thuộc chương trình thí điểm đầu tư... Giám sát thi công xây lắp (Số thông báo: 20201080695 -... Chưa thanh toán 02/11/2020
209
4 UBND xã Sơn Đông Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Sơn Đông, xã Sơn... Xây lắp (Số thông báo: 20201074861 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/11/2020
209

Theo Thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: