Công văn số 328 /SKHCN-QLCN ngày 26/10/2015: V/v mời tham dự mua sắm trực tiếp gói thầu: Lò đốt rác bằng không khí tự nhiên

04/12/2015

Công văn số 328 /SKHCN-QLCN ngày 26/10/2015: V/v mời tham dự mua sắm trực tiếp gói thầu: Lò đốt rác bằng không khí tự nhiên

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: