Công văn số 319 /SKHCN-QLCN ngày 19/10/2015: Vv mời tham dự mua sắm trực tiếp gói thầu số 2: Lò đốt rác bằng không khí tự nhiên tại xã Sơn Đông và thị trấn Tam Sơn

04/12/2015

Công văn số 319 /SKHCN-QLCN ngày 19/10/2015: Vv mời tham dự mua sắm trực tiếp gói thầu số 2 "lò đốt rác bằng không khí tự nhiên tại xã Sơn Đông và thị trấn Tam Sơn".

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: