Thông báo mời thầu ngày 17/6/2020

17/06/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Di chuyển đường điện, đường nước phục vụ GPMB thực... Xây lắp (Số thông báo: 20200646357 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/06/2020
112
2 UBND thị trấn Thanh Lãng Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các... Xây lắp (bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 17/06/2020
112
3 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Cải tạo nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến... Xây dựng (Số thông báo: 20200644481 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/06/2020
112

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: