Thông báo mời thầu ngày 15/6/2020

15/06/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp Đổi mới và Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp... Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nghề Công... 15/06/2020
110
2 Phòng Văn hóa và thông tin thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Cung cấp trang thiết bị nhà làm việc cũ của bộ phận... Mua sắm hàng hóa phục vụ đại hội (Số thông báo:... Chưa thanh toán 15/06/2020
110
3 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cải tạo, sửa chữa nhà giảng đường 300 chỗ - Cơ... Gói thầu số 1: Thi công cải tạo, sửa chữa nhà... Chưa thanh toán 15/06/2020
110
4 UBND xã Vân Trục Trường THCS xã Vân Trục, huyện Lập Thạch. Hạng mục:... Trường THCS xã Vân Trục, huyện Lập Thạch. Hạng mục:... Chưa thanh toán 15/06/2020
110
5 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa sân vườn Trường THCS Gia Khánh,... Xây lắp (Số thông báo: 20200634983 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 15/06/2020
110

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: