Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015: Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

04/12/2015

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015: Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: