Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

04/12/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: