Thông báo mời thầu ngày 31/1/2020

01/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng Trường Tiểu học Xuân Hòa,... Xây lắp (Đã bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông... 31/01/2020
18
2 UBND xã Liễn Sơn Đường GTNT xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch - Các tuyến... Xây lắp (Đã bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông... 31/01/2020
18
3 Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa Cải tạo, nâng cấp nhà hội trường UBND xã Thái Hòa,... Xây lắp (Đã bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông... Chưa thanh toán 31/01/2020
18
4 UBND xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, nhà để xe Trường Tiểu... Xây lắp (Đã bao gồm chi phí hạng mục chung) (Số thông... Chưa thanh toán 31/01/2020
18
5 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học trường Tiểu học xã... Xây lắp (Số thông báo: 20200153570 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 31/01/2020
18
6 Ủy ban nhân dân phường Hùng Vương Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước... Toàn bộ phần xây dựng + hạng mục chung (Số thông báo:... Chưa thanh toán 31/01/2020
18

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: