Thông báo mời thầu ngày 30/1/2020

31/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Trường THCS Lập Thạch, huyện Lập Thạch Xây lắp (Số thông báo: 20200151301 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/01/2020
18
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Trường THCS Lập Thạch, huyện Lập Thạch Tư vấn giám sát thi công xây lắp (Số thông báo:... Chưa thanh toán 30/01/2020
18
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương Sửa chữa đường giao thông từ QL2C đi cầu Bì La, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20200151475 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/01/2020
18

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: