Thông báo mời thầu ngày 22/1/2020

23/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2020 Cung cấp vật liệu các công trình SCL năm 2020 (Số... Chưa thanh toán 22/01/2020
18
2 UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp tường rào, vỉa hè Trụ sở UBND xã... Xây lắp (Số thông báo: 20200148170 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 22/01/2020
18
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Đường nội bộ phía Nam khu công viên cây xanh Khu danh... Xây lắp (Số thông báo: 20200144065 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 22/01/2020
18
4 UBND phường Xuân Hòa Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá QSD khu dân cư... Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (Số... Chưa thanh toán 22/01/2020
18
5 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Xây dựng: Nhà lớp học, phòng bộ môn trường THCS Trung... Xây lắp (Số thông báo: 20200146877 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 22/01/2020
18

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: