Thông báo mời thầu ngày 13/1/2020

14/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Đường trước trụ sở UBND xã Tân Phong, đoạn từ ĐT.303... Xây lắp (Số thông báo: 20200123519 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 13/01/2020
08
2 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20200122194 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 13/01/2020
08
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Xây dựng rãnh, bể thu nước thải khu tái định cư thôn... Xây lắp (Số thông báo: 20200121552 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 13/01/2020
08
4 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn Cải tạo, nâng cấp hồ Bờ Nòng, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch Xây lắp (Số thông báo: 20200116032 - 00. Thời điểm... 13/01/2020
08

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: