Thông báo mời thầu ngày 9/1/2020

10/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Trung tâm Y tế huyện Tam Dương Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khoa sản Trung tâm Y tế... Phần xây lắp (gồm cả hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
2 Ban Quản lý dự án Sư đoàn 304 Xóa nhà cấp 4 doanh trại d14, d15, d16, d17, d18,... Gói thầu XL số 09: Xây lắp các hạng mục năm 2020 (Số... 09/01/2020
06
3 Ủy ban nhân dân xã Đồng Ích Đường giao thông nối từ TL.305 đến đường gom cao tốc... Xây lắp (Số thông báo: 20200116058 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Khu tái định cư tuyến QL2B và các dự án trên địa bàn... Xây lắp và thiết bị Khu tái định cư tuyến QL2B và các... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
5 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Lắp đặt biển tên đường phố và công trình công cộng thị... Xây lắp (Số thông báo: 20200113891 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên Dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Bình Xuyên năm 2020 Duy trì hệ thống cây xanh (Số thông báo: 20200108096 -... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên Dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Bình Xuyên năm 2020 Vệ sinh đường phố và cắt cỏ lề đường (Số thông báo:... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên Dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Bình Xuyên năm 2020 Duy trì hệ thống điện chiếu sáng và trả tiền điện năng... Chưa thanh toán 09/01/2020
06
9 UBND xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà bếp ăn và các công trình phụ trợ trường... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200115539 - 00.... Chưa thanh toán 09/01/2020
06

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: