Thông báo mời thầu ngày 7/1/2020

08/01/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Dộc... Xây lắp công trình (Số thông báo: 20200107969 - 00.... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
2 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên Đường tránh Xuân Hòa giai đoạn 1 (điểm đầu từ nút giao... Di chuyển đường ống nước phục vụ GPMB (Số thông báo:... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
3 Ủy ban nhân dân xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Đường GTNT trục chính, tuyến ĐXM1 xã Tuân Chính, huyện... Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
4 Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Thịnh, huyện Tam... Gói thầu xây lắp (gồm dự phòng) (Số thông báo:... 07/01/2020
04
5 Ban QLDA Xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Mua sắm trang thiết bị Trung tâm Văn hóa - Thông tin -... Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20200107092 -... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
6 Ban QLDA Xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Trang trí lắp đặt cổng vòm, đèn, cờ hoa trung tâm... Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: 20200107132 - 00.... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
7 Ủy ban nhân dân xã Lý Nhân Đường GTNT trục chính, tuyến ĐXM1 xã Lý Nhân huyện... Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
8 Ủy ban nhân dân xã Thượng Trưng Xây mới, cải tạo một số tuyến đường GTNT xã Thượng... Gói thầu xây lắp (đã bao gồm HM chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
9 Ủy ban nhân dân xã Vũ Di Đường giao thông xã Vũ Di tuyến ĐXM1; tuyến ĐXM2 Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 07/01/2020
04
10 Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh Đường giao thông xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương. Tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20200105697 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 07/01/2020
04

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: