Những chính sách kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2019

03/05/2019

Nhiều chính sách mới về kinh tế - xã hội sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2019.

Hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh doanh

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 29/3/2019 hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực từ ngày 12/5/2019.

Theo đó, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% học phí khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Những chính sách kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2019

 Ảnh minh họa.

Nếu không có điều kiện tham gia đào tạo trực tiếp, học viên có thể tham gia chương trình đào tạo trực tuyến, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Người lao động hoặc cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cung cấp tài khoản để tham gia học tập tại hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng Web hoặc trên thiết bị di động thông minh.

Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động có hiệu lực từ ngày 05/05/2019.

Theo Nghị định này, doanh nghiệp được cấp Giấy phép cho thuê lại lao động khi đáp ứng hai điều kiện sau:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động là người quản lý doanh nghiệp, không có án tích, và đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 5 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng.

So với trước đây, Nghị định mới đã bãi bỏ điều kiện về vốn pháp định (2 tỷ đồng) và điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cách xác định thời điểm sử dụng nhà ở cũ

Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở đã bổ sung hướng dẫn cụ thể việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/5/2019. Cụ thể:

- Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng này:

+ Nếu thời điểm bố trí nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà, xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng;

+ Nếu trong hợp đồng không ghi thì xác định theo thời điểm ký hợp đồng đó;

+ Hợp đồng thuộc diện ký lại hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà, thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên...

- Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà nhưng có tên trong văn bản bố trí sử dụng thì thời điểm sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm ghi trong văn bản đó. Nếu văn bản không ghi thời điểm thì xác định theo thời điểm ban hành…

Những chính sách kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 5/2019
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô.

Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô

Quyết định 16/2019/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu ban hành ngày 28/3/2019 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

Theo đó, lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông:

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1;

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2021;

- Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2020.

Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4) là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô quy định tại TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

Theo Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: