Kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KH&CN giữa Đức và Việt Nam

07/12/2018

Việt Nam và CHLB Đức thông báo kêu gọi đề xuất các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng.

Đặc biệt, ưu tiên trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, tự động hóa, khoa học vật liệu. Các đề xuất dự án cần phát triển các sản phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao.

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức sẽ tạo điều kiện tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác này.

Các đề xuất dự án sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan quản lý dự án AiF Projekt GmbH cùng đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được thông báo trong vòng 4 tháng sau khi hết hạn nộp đề xuất. Các đề xuất có kết quả đánh giá tốt có thể được hai Bộ cùng cấp kinh phí thực hiện từ các chương trình tài trợ quốc gia và/hoặc nguồn khác tùy theo khả năng và cơ chế tài chính của mỗi nước.

Kết quả của dự án phải góp phần phát triển các sản phẩm thương mại, quy trình và/hoặc dịch vụ kỹ thuật. Các đề xuất dự án phải đáp ứng các yêu cầu như: Có sự tham gia của ít nhất một doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp Đức và một viện nghiên cứu/trường đại học Việt Nam. Các doanh nghiệp và/hoặc các tổ chức nghiên cứu của những nước khác cũng có thể được tham gia. Các đối tác này sẽ không được tài trợ.

Kết quả của dự án phải mang lại giá trị gia tăng nhờ hoạt động hợp tác quốc tế giữa các thành viên tham gia của hai nước. Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm. Bất kỳ đối tác nào có dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển đáp ứng được các tiêu chí trên có thể nộp đề xuất như thông báo này theo luật, quy tắc, quy định và thủ tục hiện hành.

Hạn nộp đề xuất: đến hết ngày 28/02/2019. Mẫu đề xuất có thể được tải từ trang web: www.zim.de/internationale-ausschreibungen (phía Đức) hoặc trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ (phía Việt Nam): www.most.gov.vn.

Theo Baochinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: