Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

03/12/2018

Làm startup không thể đòi hỏi thuận lợi hay nghĩ thoáng qua là làm startup phải gắn ngay với thế giới, toàn cầu hay phải trở thành công ty triệu đô, tỷ đô. Trước hết, các bạn hãy bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực hàng ngày, từ những việc rất nhỏ liên quan đến giáo dục, đi lại, khám chữa bệnh của người dân, nông nghiệp… Và khi có ý tưởng khác với những người khác đang làm thì các bạn hãy bắt đầu. Nghĩ lớn, nghĩ khác nhưng đừng quên phải cụ thể, thiết thực, quan trọng là chúng ta dám nghĩ, dám làm. Cùng với đó là phải có sự kết nối, hình thành mạng lưới, hệ sinh thái khởi nghiệp.

Sáng 30/11 tại Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Diễn đàn do Bộ KH&CN phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức.

Tham dự Diễn đàn có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng.

Diễn đàn còn có sự tham dự của lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như Diễn đàn kinh tế thế giới WEF, Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu (GEN), Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) và lãnh đạo các Bộ KH&CN các nước ASEAN và các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của không chỉ của Chính phủ Việt Nam mà của các nước trong khu vực ASEAN và tổ chức quốc tế đến công cuộc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại Diễn đàn, các nước trong khu vực cũng như các tổ chức quốc tế đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng để thúc đẩy kết nối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN, hướng tới toàn cầu và kinh nghiệm về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quy mô địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Khởi nghiệp sáng tạo không thể thiếu cơ chế chính sách

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dù việc phát triển cộng đồng startup, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan Nhà nước, đặc biệt Chính phủ rất quan tâm và thực sự mong muốn thúc đẩy cộng đồng này phát triển.Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thay đổi suy nghĩ, "không thể đòi hỏi thuận lợi ngay từ đầu hay nghĩ thoáng qua là làm startup phải gắn ngay với toàn cầu, phải trở thành công ty triệu đô, tỷ đô. Hãy bắt đầu từ những nhu cầu hàng ngày, tìm cơ hội trong những thách thức của cuộc sống".

"Còn phía Nhà nước, không chỉ là hỗ trợ vốn hay hoàn thiện hành lang pháp lý mà quan trọng nhất là đặt ra đầu bài. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế, người dân muốn gì, doanh nghiệp muốn gì, Chính phủ muốn gì. Bài toán nhiều người cùng muốn tìm câu trả lời chính là ý tưởng cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Khi ý tưởng tốt thì sẽ có khởi nghiệp. Đó là cách tiếp cận mới của Chính phủ", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Chính phủ Việt Nam đã xác định doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng quan trọng của nền kinh tế, là động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Để hỗ trợ phát triển được các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Chính phủ và các chính sách của mình là thành tố không thể thiếu trong hệ sinh thái để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Các chính sách đúng đắn không chỉ hướng tới việc phát triển, nâng cao chất lượng và kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, mà còn phải hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển, liên kết và mở rộng nhanh chóng ra thị trường khu vực và thế giới.

“Do đó, vai trò ca chính ph không ch là cơ quan h tr, đồng hành, chăm lo phát trin h sinh thái khi nghip, to môi trường để có nhiu doanh nghip khi nghip ra đời mà Chính ph còn có vai trò quan trng trong vic đưa ra các định hướng, chính sách thúc đẩy, kết ni vi cng đồng quc tế. Đây là xu hướng chung ca thế gii và nhiu quc gia đã có nhng chính sách, chương trình h tr kết ni vi h sinh thái khi nghip quc tế, to điu kin thun li cho dòng chy vn, trí thc, công ngh được liên tc và hiu quả”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay.

Thực tế ti Vit Nam trong thi gian qua, h sinh thái khi nghip quc gia đang phát trin mnh m và ngày càng hoàn thin vi hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đã có hoạt động tại Việt Nam trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm như FPT, Viettel, Vingroup, CMC…đã có hơn 40 cơ sở ươm tạo (BI), tổ chức thúc đẩy kinh doanh (BA) và 60 khu không gian làm việc chung trên cả nước. Các h sinh thái khi nghip ti địa phương cũng đã  được xây dng và đạt được mt s kết qu đáng ghi nhn như ti các thành ph Hà Ni, Đà Nng, TP H Chí Minh…v.v. qua đó góp phn thúc đẩy hình thành và phát trin doanh nghip khi nghip sáng to vi nhiu doanh nghip khi nghip kêu gọi thành công những khoản đầu tư lớn và đang mở rộng ra thị  trường khu vực và quốc tế như Foody, Kyber Network, Tiki, Sendo

Tuy nhiên, để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước, đồng thời thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia tốt nhất trên thế giới, Vit Nam cn phi hướng ti và bt kp xu thế phát trin, kết ni các h sinh thái khi nghip sáng to toàn cu để vươn ra khu vc và thế gii cũng như có chính sách chào đón các nhà đầu tư, startup đến khi nghip ti Việt Nam.

Kết nối h sinh thái khởi nghip sáng tạo trong khu vực

Thực tế ti Vit Nam trong thi gian qua, h sinh thái khởi nghip sáng tạo quc gia đang phát trin mnh m và ngày càng hoàn thin vi hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đã có hoạt động tại Việt Nam trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm như FPT, Viettel, Vingroup, CMC…đã có hơn 40 cơ sở ươm tạo (BI), tổ chức thúc đẩy kinh doanh (BA) và 60 khu không gian làm việc chung trên cả nước. Các hệ sinh thái khởi nghip ti địa phương cũng đã  được xây dựng và đạt được mt s kết qu đáng ghi nhận như ti các TP. Hà Ni, Đà Nng, TP. H Chí Minh…v.v. qua đó góp phần thúc đẩy hình thành và phát trin doanh nghip khi nghip sáng tạo. Nhiu doanh nghip khi nghip đã gọi thành công những khoản đầu tư lớn và đang mở rộng ra thị  trường khu vực và quốc tế như Foody, Kyber Network, Tiki, Sendo

Theo Bộ trưởng B KH&CN Chu Ngc Anh, cũng như nhiu quc gia khác trên thế gii, Chính phủ Vit Nam đã xác định doanh nghip, trong đó có doanh nghip khi nghip sáng tạo là đối tượng quan trng ca nn kinh tế, là động lc cho tăng trưởng kinh tế và phát trin bn vng. Để h tr phát trin được các doanh nghip khi nghip sáng tạo, chính sách là thành tố không thể thiếu trong quá trình phát trin h sinh thái. Các chính sách đúng đắn không chỉ hướng ti vic phát trin, nâng cao chất lượng và kết ni các thành phần ca h sinh thái khởi nghip sáng tạo, mà còn phải hướng đến h tr doanh nghip khi nghip sáng tạo phát trin, liên kết và m rng nhanh chóng ra th trường khu vc và thế giới.

“Vai trò của chính phủ không chỉ là cơ quan h tr, đồng hành, chăm lo phát trin h sinh thái khởi nghip, to môi trường để có nhiu doanh nghip khi nghip sáng tạo,  Chính phủ còn có vai trò quan trng trong vic đưa ra các định hướng, chính sách thúc đẩy, kết ni vi cng đồng quc tế. Đây cũng  là xu hướng chung ca thế gii to điu kin thun li cho dòng chảy vn, trí thức, công nghệ được liên tục và hiu quả”, B trưởng Chu Ngọc Anh cho hay.

Bộ trưởng Chu Ngc Anh cũng cho biết, năm 2017, các B trưởng KH&CN ASEAN đã đưa ra tuyên bố chung v đổi mi sáng tạo nhm thúc đẩy h tr và phát trin doanh nghip khi nghip sáng tạo. Vic t chc Din đàn chính sách cấp cao ln này là mt hot động để trin khai tuyên bố chung ca các Bộ trưởng ASEAN.

Tiến sĩ Susan Amat, Ch tch Mng lưới khi nghip toàn cu (GEN) - người có nhiu kinh nghim trong vic kết ni các quốc gia v khi nghip sáng tạo cho rằng, việc khơi dậy đam mê khởi nghiệm cho giới trẻ là khát vọng của GEN. Bên cạnh đó, GEN có những chương trình đối thoại giữa Chính phủ và nhà hoạt động chính sách.

Chia sẻ về chính sách và những cơ hội thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Singapore, ông Peter Ong, Chủ tịch Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp Singapore cho biết, Singapore đã tiếp cận, mở cửa và thiết lập quan hệ đối tác để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp của Singarpore hiện đang là đầu mối hỗ trợ, liên kết khu vực tư nhân và nhà nước để tạo mạng lưới và hạ tầng cho khởi nghiệp. Đồng thời, Singapore cũng tìm ra nhiều nguồn lực vốn huy động cho khởi nghiệp, thông qua việc kết nối với nhà đầu tư mạo hiểm. Phối hợp liên ngành để tạo ra hệ sinh thái, áp dụng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mang lại kinh nghiệm và tri thức. Một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không phải tách biệt ra ngoài mà là kết nối với hệ sinh thái toàn cầu, vươn ra với thế giới. ..

Thông qua din đàn mt s vn đề đã được trao đổi, tho lun và thống nht: v chính sách chung bước đầu đươc hình thành, tạo điu kin thun li cho khi nghip đổi mi sáng tạo trong tình hình mi, thi cơ mi, vn hi mi theo xu thế hi nhp và cùng phát trin; tiếp tc hoàn thin cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lc quc tế như các chuyên gia, nhà đầu tư toàn cầu, kiu bào, trí thức Vit  Nam nước ngoài về đầu tư cho hoạt động khi nghip đổi mi sáng tạo; khuyến khích các khu vực kinh tế tư nhân, nguồn lc trong nước tham gia mng lưới h tr, cung cp dch v cho khi nghip đổi mới sáng tạo.

Tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết các văn bản hợp tác phối hợp giữa Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) với các cơ quan đối tác: Cơ quan phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG); Cộng đồng hành động vì khởi nghiệp (ACE); Trung tâm khởi nghiệp Thái Lan – Cơ quan đổi mới sáng tạo quốc gia; Trung tâm Phát triển khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn cầu Malaysia; World Startup Festival (WSF); GASEA (Đức). Tập đoàn VNPT cũng đã ký kết hợp tác với EON Reality Inc (Hoa Kỳ).

Theo Truyenthongkhoahoc.vn

 

Các tin đã đưa ngày: