Triển khai nhiều chính sách mới về công tác tài chính

03/12/2018

Từ ngày 22 đến ngày 24/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo công tác tài chính và những chính sách mới năm 2018. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị của Bộ Tài chính; thủ trưởng, kế toán trưởng, cán bộ kế hoạch - tài chính các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 trực thuộc Bộ KH&CN.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác quyết toán tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN trong năm 2017; triển khai công tác kế hoạch - tài chính năm 2018 và phương phướng kế hoạch năm 2019 của Bộ KH&CN. Đồng thời, tập huấn công tác quản lý tài chính và các chính sách mới trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính, kế toán mới được ban hành. Cụ thể, triển khai chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC; hướng dẫn và thảo luận nội dung liên quan đến chế độ quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; hướng dẫn quản lý, cách tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia của Bộ Tài chính đã giải đáp những thắc mắc của các đại biểu liên quan đến hệ thống chứng từ kế toán; quy định liên quan đến tài khoản kế toán, các phần hạch toán trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới tại đơn vị; các quy định về hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, bao cáo tài chính nhà nươc đối với chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới tại đơn vị; chế độ quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước;…

Theo Truyenthongkhoahoc.vn

Các tin đã đưa ngày: