Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ KH&CN được khen thưởng

04/10/2018

Với những thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013 - 2017, nhiều tập thể, cán bộ thuộc Bộ KH&CN đã được khen thưởng của nhà nước năm 2018. Đây là sự ghi nhận của Nhà nước cho những đóng góp to lớn bằng cả công sức, trí tuệ của nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ KH&CN.

Theo đó, Chủ tịch nước đã có các Quyết định khen thưởng gồm: Quyết định số 1045/QĐ - CTN ngày 28/6/2018 và số 1287/QĐ- CTN ngày 25/7/2018 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 tập thể Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ và 01 cá nhân ông Lê Tất Khương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển vùng.

Tại các Quyết định số 1287/QĐ-CTN ngày 25/7/2018 và số 1460/QĐ - CTN ngày 20/8/2018 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể gồm: Vụ Công Nghệ cao; Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và cá nhân ông Trần Đắc Hiến Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước gồm: Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 22/5/2018 và số 928/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 tập thể: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và tự nhiên; Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam; Trung tâm Chứng nhận phù hợp, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tại Quyết định số 1200/QĐ - TTg ngày 18/9/2018 về việc tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân gồm: ông Lê Xuân Định Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao./.

Theo Most.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: