Nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị chính sách về chuyển giao công nghệ

06/07/2018

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, phối hợp, nghiên cứu tiếp thu phù hợp các ý kiến cũng như các khuyến nghị chính sách được nêu trong bài báo để phục vụ công tác tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như công tác hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Theo Chí Kiên: Baochinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: