Cà Mau: Quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai công tác cải cách hành chính

20/12/2017

Trong 2 ngày 14 và 15/12/2017, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Cà Mau về công tác CCHC năm 2017.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Cục Công tác phía Nam, Vụ Phát triển KH&CN Địa phương, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN,...  Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở: KH&CN, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành,...

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 của tỉnh, ông Phan Tấn Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết, Lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác CCHC, kịp thời ban hành các kế hoạch về công tác CCHC như: Kế hoạch công tác năm, kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và nhiều văn bản khác. Nhờ đó, công tác CCHC đã có nhiều khởi sắc trên toàn bộ các nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng lên, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn của các đơn vị trung bình đạt trên 99%. 
 
Tính đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 129 quyết định công bố  403 thủ tục, bãi bỏ, hủy bỏ 399 thủ tục. Số thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp là 1.806 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.366 thủ tục, cấp huyện 285 thủ tục, cấp xã 155 thủ tục. Đã cắt giảm thời gian giải quyêt thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều sở, ngành. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, 09/09 huyện, thành phố và 101/101 đơn vị cấp xã.  “Việc thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (1/1/2017)  góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”, ông Thanh nói. 
 
 
Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tỉnh. 
 
Cũng theo ông Thanh, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đăng tải, cập nhật thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc chuyên môn đã đem lại hiệu quả rõ rệt. 98% cán bộ, công chức cấp tỉnh sử dụng phần mềm VIC thường xuyên và tỉ lệ này ở cấp huyện là 96%. Số lượng thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 
 
Cung cấp thêm thông tin, ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, một nét mới trong việc hiện đại hóa nền hành chính đó là việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đã có 1.028 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ này. Đồng thời, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ: http:dvctt.camau.gov.vn, áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính. “Chúng tôi đã liên tục rà soát, điều chỉnh, tìm mọi cách để ngắn gọn, tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường biện pháp xã hội hóa, nâng cao năng lực cán bộ,...”, ông Hưởng cho biết.  
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC
 
Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành của Cà Mau và các thành viên trong đoàn công tác đã cùng trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác CCHC của tỉnh. 
 
Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cho rằng, công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tỉnh. CCHC ngoài yếu tố con người và sự nỗ lực, quyết tâm thì việc đưa KH&CN vào cũng đặc biệt quan trọng. Năm 2018, để đẩy mạnh công tác CCHC, tỉnh Cà Mau sẽ nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; các đơn vị cấp huyện, cấp xã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; rà soát, sắp xếp bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm và có khả năng ứng xử tốt để làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao hiệu quả và bảo đảm thực hiện đúng các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và các lĩnh vực khác.
 
 
Thứ trưởng Phạm Đại Dương đánh giá cao kết quả đạt được về CCHC của tỉnh. 
 
Thứ trưởng Bộ KH&CN, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Đại Dương đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC, đặc biệt là việc hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và cả nước trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn. Điều đó thể hiện tầm nhìn, sự quyết tâm, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo các cấp trong tỉnh. 
 
Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, tăng cường hiệu quả công tác CCHC, theo Thứ trưởng, thời gian tới tỉnh cần tiếp tục triển khai khai đồng bộ, quyết liệt công tác CCHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo thực hiện CCHC, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu để tạo ra những chuyển biến rõ nét. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan hiểu rõ những quy trình, thủ tục mới. Đặc biệt, có phương án hỗ trợ người dân trong việc giúp họ tiếp cận với các công cụ, thiết bị kết nối internet, hệ thống dịch vụ công trực tuyến,... trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp,... 
 
Thứ trưởng cũng đã đưa ra những gợi ý với tỉnh trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực, đưa các tiến bộ KH&CN ứng dụng trong sản xuất, đời sống của người dân. Đồng thời khẳng định Bộ KH&CN sẵn sàng hỗ trợ tỉnh, gắn kết chặt chẽ với địa phương, ghi nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh và sẽ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để đưa ra giải pháp cụ thể. 
Trước đó, đoàn công tác Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã làm việc với một số đơn vị (Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giải quyết Thủ tục hành chính,...) của tỉnh.

Theo Hạnh Nguyên: Truyenthongkhoahoc.vn

Các tin đã đưa ngày: