Quyết định số 3055/QĐ-BKHCN: V/v phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa”

28/10/2011

Các tin đã đưa ngày: