Quyết định số 3054/QĐ-BKHCN: V/v phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới".

28/10/2011

Các tin đã đưa ngày: