Quyết định số 3086/QĐ-BKHCN: V/v phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý PTXH ở việt nam đến năm 2020”

29/10/2011

Các tin đã đưa ngày: