Vĩnh Phúc thực hiện hỗ trợ cho người bị cách ly y tế, người bị kiểm soát ra vào và người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các vùng có dịch bệnh Covid-19

14/02/2020

Theo đó, mức hỗ trợ tiền ăn là 60.000 đồng/người/ngày đối với trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung và 40.000 đồng/người/ngày đối với người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ: 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

Thời gian thực hiện Nghị quyết này từ ngày 13/02/2020 đến hết thời gian cách ly đối với những người bị cách ly, người bị kiểm soát ra vào và đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thôi lập chốt, trạm kiểm dịch đối với những người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 12/02/2020. Chi tiết Nghị quyết xem tại đây./.

Các tin đã đưa ngày: