Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam (11/02/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng (11/02/2020)

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 2 (11/02/2020)

Cơ sở giáo dục đại học công khai về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; Bổ sung mức phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y; Áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất …cùng hàng loạt quy định quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2020.

Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/02/2020)

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 3/2020, bằng tốt nghiệp đại học không ghi "chính quy", "tại chức" (06/02/2020)

Từ 1/3/2020, hình thức đào tạo "chính quy", "tại chức"... sẽ chỉ được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước.

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/01/2020)

Ngày 15/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2020 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 (18/01/2020)

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, các tổ chức trung gian tham gia đầu tư, nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 89/2019 về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025.

Vĩnh Phúc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (09/01/2020)

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Hướng dẫn các biện pháp phòng vệ thương mại (20/12/2019)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, có hiệu lực thi hành từ 15/1/2020.

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng (18/12/2019)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Các tin đã đưa ngày: