Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng (06/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN tại Việt Nam (06/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020 (05/03/2020)

Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam; kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020.

Sửa quy định thu hút, trọng dụng nhà khoa học xuất sắc (04/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN).

Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP (03/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Miễn phí các cuộc gọi đến số 113, 114, 115 (28/02/2020)

Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được miễn phí.

Thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài (26/02/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/02/2020)

Ngày 13/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020 về sửa đổi một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019 ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc thực hiện hỗ trợ cho người bị cách ly y tế, người bị kiểm soát ra vào và người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các vùng có dịch bệnh Covid-19 (14/02/2020)

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết số 01/2020 Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; người thường trú, tạm trú tại địa phương có dịch bị kiểm soát ra vào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục (14/02/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở giáo dục và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: