3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống (26/03/2020)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Phạt nặng hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước (26/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Quy định mới về quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước (20/03/2020)

Từ ngày 10/4/2020, việc quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/03/2020)

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 (16/03/2020)

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (12/03/2020)

Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về phân loại và đánh giá hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (11/03/2020)

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân.

Quy định mới về công tác văn thư (10/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng (06/03/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thu hút chuyên gia nước ngoài hoạt động KHCN tại Việt Nam (06/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: