Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (14/04/2020)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 740a/QĐ-UBND về thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước (13/04/2020)

Nghị định 47/2020/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước. Cụ thể, dữ liệu trong cơ quan nhà nước được tổ chức thống nhất, được phân cấp quản lý theo trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước. Dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong nội bộ của cơ quan, đơn vị phải được tổ chức, lưu trữ tạo thuận lợi cho việc chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị bên ngoài.

Tối đa hóa thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí (10/04/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó nêu rõ: Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (09/04/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Quy định giá mua điện mặt trời (08/04/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (06/04/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó nêu rõ điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hướng dẫn thanh toán liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa (03/04/2020)

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020 (03/04/2020)

Quy định mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng; ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; tiêu chí kinh tế trang trại;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch COVID-19 (02/04/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư (02/04/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Các tin đã đưa ngày: