Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

10/12/2013

 
Đồng chí Bùi Huy Tùng – UVBTV Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan Tỉnh truyền đạt Nghị quyết

Sáng ngày 24/9/2013, Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và lao động hợp đồng đang công tác tại Sở. Đồng chí Bùi Huy Tùng – UVBTV Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan Tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng đã truyền đạt 5 nội dung: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ  Trung ương đến cơ sở; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về tiếp thu ý kiến của nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Hữu Hưng – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, thay mặt Đảng ủy Sở đã thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy Sở KH&CN về thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). 100% công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong Sở đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Phòng TTTT

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: