Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh - Sở KH&CN - Sở Công thương

24/07/2012

Vừa qua, Sở KH&CN - Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011-2015. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Ngô Khánh Lân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN; Nguyễn Thành Dũng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công thương cùng lãnh đạo các phòng, ban thuộc 3 đơn vị.

Thời gian qua, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Hội nông dân đã thực hiện được một số đề tài có hiệu quả cao như: mô hình trông cây mây dưới tán cây lâm nghiệp, mô hình trồng cây dược liệu... đã làm thay đổi thói quen, tập quán và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Căn cứ chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN và Hội Nông dân Việt Nam ngày 4 tháng 12 năm 2010, xuất phát từ nhu cầu tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động của tổ chức Hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân tỉnh và Sở KH&CN đã thống nhất ký kết chương phối hợp hoạt động với những nội dung: Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân về vị trí, vai trò, động lực của khoa học và công nghệ; các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ và mô hình nông thôn mới; hỗ trợ hình thành, mở rộng các câu lạc bộ ứng dụng khoa học và công nghệ; tổ chức hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn và đào tạo nghề cho nông dân

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Ngô Khánh Lân - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN cho biết, thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ thực hiện các chương trình hỗ trợ và đã đem lại những kết quả thiết thực cho bà con nông dân. Trong thời gian tới, Hội nông dân nên nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ có tính mới, đem lại hiệu quả cao. Ngoài những vấn đề về giống cây, giống con, Hội cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề môi trường nông thôn như xử lý nước sạch, rác thải phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống. Hai bên phối hợp phổ biến một số mô hình có tính khả thi, nhân rộng tại các địa phương.

Cũng tại hội nghị, Sở Công thương và Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất ký kết chương phối hợp hoạt động với những nội dung: Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật và cơ chế, chính sách đối với thương mại nông thôn; cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; xây dựng các dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp cho các hộ nông dân; tổ chức tham quan trao đổi kinh nghiệm giới thiệu các mô hình điểm hiệu quả

Qua chương trình phối hợp hoạt động sẽ thúc đẩy thương mại nông nghiệp phát triển, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Thanh Niên

Các tin đã đưa ngày: