Đoàn cán bộ Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thăm và làm việc với tỉnh Chungcheobuk- do (Hàn Quốc)

12/05/2011

Các tin đã đưa ngày: