Thanh tra hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011

04/05/2011

Thực hiện Chỉ thị số 26/2010/CT-UB ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Đoàn thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá và sở hữu hữu trí tuệ do Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Phòng Sở hữu trí tuệ thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: