Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

04/05/2011

Sáng ngày 21/1, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2010. Theo đó, trong năm 2010, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, công tác dân vận... được nâng lên một bước. Đảng bộ đã giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình của đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi bộ là nội dung luôn được chú ý thực hiện. Đồng thời thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác đoàn thể quần chúng... Vì vậy toàn thể đảng viên, CCVC, lao động trong cơ quan nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Từ đó yên tâm công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, năng suất và chất lượng công việc liên tục được nâng cao, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật. Với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã vinh dự được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2010.

Các tin đã đưa ngày: