Một số thành tựu KT-XH của Tỉnh năm 2010

27/04/2011

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 21,69%.

* Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 14.550 tỷ đồng.

* Nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 16.047 tỷ đồng, tăng 43% so với 2009.

* Thu hút đầu tư được 160 dự án, trong đó có 15 dự án FDI (với tổng vốn đăng ký khoảng 250 triệu USD) và 145 dự án DDI (với tổng số vốn đăng ký đạt 6.749,4 tỷ đồng); nâng tổng số dự án trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2010 là 601 dự án (trong đó có 121 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 2.323,4 triệu USD và 480 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký đạt 30.278 tỷ đồng).

* Văn hoá xã hội - thể thao tiếp tục phát triển, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì và phát triển ổn định.

* Giải quyết việc làm cho 21 nghìn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,2%, tăng 5,2% so với 2009.

* Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 6%; giảm 0,7% so với 2009.

* Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 15%, giảm 1,5% so với 2009

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: