Sở KH&CN - Sở NN&PTNT: Ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2011 - 2015

27/04/2011

Thực hiện các mục tiêu của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, sau khi nghiên cứu, trao đổi, ngày 17/11, tại Sở KH&CN đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015 giữa Sở KH&CN với Sở NN&PTNT về chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, UVBTV, Giám đốc Sở KH&CN; Nguyễn Văn Thắng, UVBTV, Giám đốc Sở NN&PTNT và các đồng chí là trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của 2 Sở.

Chương trình phối hợp tập trung vào các vấn đề như: Đề xuất nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN trong NN&PTNT từ tỉnh đến cơ sở; Phối hợp đề xuất các nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; Tham vấn ý kiến cơ sở khoa học, thực tiễn xây dựng các dự án quy hoạch, dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh; Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thu hút chất xám, nguồn tài chính, chuyển giao công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân trong tỉnh; Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức về KH&CN, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào hoạt động sản xuất và đời sống; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn; Phối hợp triển khai phong trào thi đua sáng tạo và ứng dụng tiến bộ KH&CN, cải tiến kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị, một số ý kiến được đưa ra bổ sung để đi đến thống nhất trước khi hoàn thiện nội dung Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đều mong muốn sau chương trình này sẽ có những hoạt động thiết thực để áp dụng các tiến bộ KH&CN vào cuộc sống, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý và nhà nông; Tăng cường đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong ngành NN&PTNT ngày càng sâu rộng hơn; Đồng thời sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điểm, trang trại điểm cho thu nhập cao để người dân được học hỏi; Mạnh dạn đưa vào thực tế những bộ giống, bộ con mới có khả năng kháng bệnh cao, cho năng suất, chất lượng tốt; Đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ để thu hút mọi người tích cực tham gia ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất, kinh doanh nhằm xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo 2 ngành đã ký kết để làm cơ sở thực hiện. Hàng năm sẽ có sơ kết và sau 5 năm đi vào thực hiện sẽ tiến hành tổng kết để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và bộ chủ quản. Trong quá trình thực hiện 2 bên luôn bám sát tình hình thực tế để có những điều chỉnh cho phù hợp.

Thúy Hồng

Các tin đã đưa ngày: