Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý môi trường nông thôn

13/06/2013

 
 Đ/c Vũ Mạnh Toàn - PGĐ Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 03/5/2013, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý môi trường nông thôn, chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Sở.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND một số huyện; các phòng thuộc Sở KH&CN; Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN Vĩnh Phúc; đại diện Văn phòng Ban điều phối Xây dựng Nông thôn mới Tỉnh; Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng Nông thôn mới của 9 huyện, thành, thị và lãnh đạo UBND của 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Vĩnh Phúc đã báo cáo kết quả thực hiện Dự án “ứng dụng chế phẩm sinh học Biomix1 xử lý môi trường chăn nuôi, môi trường nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” năm 2012, triển khai nội dung thực hiện dự án năm 2013. Trong năm 2012, Trung tâm đã sản xuất 30 tấn phân vi sinh Biomix1 cung cấp cho 9 huyện, thành, thị trong tỉnh. Năm 2013, ngoài việc tiếp tục triển khai dự án với số lượng chế phẩm sinh học Biomix 1 khoảng 30 tấn, Trung tâm triển khai mới đề tài “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn áp dụng công nghệ chăn nuôi trên đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh”; dự kiến sẽ triển khai tại 101 nông hộ và 5 trang trại, trong đó ưu tiên các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao kết quả thực hiện, hiệu quả của các đề tài, dự án mà Sở KH&CN đã triển khai trong thời gian qua, nhất là việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong xử lý môi trường nông nghiệp và nông thôn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Toàn - Phó Giám đốc Sở yêu cầu Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhanh chóng tiến hành khảo sát, lựa chọn các nông hộ và trang trại đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu tham gia mô hình chăn nuôi lợn áp dụng công nghệ chăn nuôi trên đệm lót sinh học. Đối với thực hiện dự án ứng dụng chế phẩm sinh học Biomix1 cần có phân bổ chi tiết, trên cơ sở nhu cầu thực tế của các địa phương, tập trung ưu tiên các xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2013. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật để cán bộ cơ sở và nông dân sử dụng chế phẩm, ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị, các xã xây dựng nông thôn mới cần chỉ đạo các phòng chức năng, cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở để triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ kỹ thuật để việc thực hiện đề tài, dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: