Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

21/05/2014

Đ/c Ngô Khánh Lân - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sáng ngày 26/02/2014, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và lao động hợp đồng trong Sở. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc đã truyền đạt nội dung của 02 Nghị quyết và 02 Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) gồm: Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Kết luận về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Khánh Lân - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khẳng định đây là đợt sinh hoạt, học tập có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động tạo sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và lao động hợp đồng trong Sở nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp của các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) để sớm đưa các Nghị quyết vào thực tiễn.

Phòng TTTT

Các tin đã đưa ngày: