Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

21/05/2014

Ths. Hoàng Văn Bình

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Vĩnh Phúc tổ chức nghiệm thu đợt 2 Đề cương đề tài NCKH cấp trường năm 2014

Hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã đào tạo được 14 khoá sinh viên tốt nghiệp, với nhiều ngành nghề khác nhau. Trong quá trình đào tạo hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) được gắn kết và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trong những năm qua, nhà trường đã đẩy mạnh công tác NCKH trong đội ngũ cán bộ, giảng viên; bước đầu đã có những chuyển biến tích cực và kết quả nhất định, cụ thể:

* Về thực hiện nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ

Những năm đầu mới thành lập, do điều kiện về cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giảng viên có trình độ cao còn ít, nên hoạt động NCKH của nhà trường chưa được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất và bồi dưỡng đội ngũ vừa đáp ứng yêu cầu giảng dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH.

Nhà trường có chủ trương hướng dẫn công tác NCKH theo hướng: Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới sách giáo khoa của chương trình đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở; khuyến khích giảng viên viết giáo trình giảng dạy các bộ môn; chuyển giao các mã ngành liên kết với các trường đại học, cao đẳng thành các mã ngành có trong chương trình đào tạo của trường để tiến tới tự đào tạo; động viên giảng viên và sinh viên tham gia NCKH; triển khai ứng dụng các đề tài NCKH vào giảng dạy, học tập và phát triển kinh tế - xã hội. Đưa hoạt động NCKH vào nền nếp, áp dụng các thành tựu NCKH vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Hướng dẫn sinh viên NCKH trở thành công việc thường xuyên và là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ giảng dạy.

Trong 5 năm qua (2006-2010) nhà trường quán triệt sâu sắc nhiệm vụ NCKH, có các quy định cụ thể về cơ chế hỗ trợ giảng viên, sinh viên NCKH và đã thiết lập quy trình thực hiện nhiệm vụ NCKH nghiêm túc, chặt chẽ từ bước đăng kí tên đề tài, đến tổ chức nghiệm thu và ứng dụng kết quả nghiên cứu. Trường luôn chủ động và có kế hoạch xây dựng, triển khai và phát triển các hoạt động NCKH về các lĩnh vực trọng tâm. 5 năm qua, có 52 đề tài NCKH được triển khai thực hiện và nghiệm thu (trong đó 2 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 28 đề tài cấp trường, 10 đề tài cấp khoa, 04 đề tài của sinh viên) và 88 bài viết thuộc các lĩnh vực đăng trên các báo, tạp chí (6 bài đăng trên tạp chí nước ngoài, 32 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước như: Vật lý, Sinh học...và 50 bài trên các tập san, kỷ yếu hội thảo trong và ngoài trường). Các đề tài sau khi được nghiệm thu được áp dụng triển khai vào thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy.

* Về đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, tập huấn kĩ thuật

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ giảng dạy và NCKH, hằng năm nhà trường thường xuyên tuyển mới cán bộ, giảng viên có trình độ cao, đồng thời có chế độ ưu đãi, khuyến khích động viên giảng viên trong toàn trường đi học nâng cao trình độ, cử các đồng chí phụ trách công tác NCKH đi học tập thực tế, trau dồi kinh nghiệm ở các trường có tiềm lực NCKH tốt. Một số giảng viên được đi du học, học tập nghiên cứu ở các trung tâm NCKH lớn trong nước, đã đúc rút được những kiến thức và kinh nghiệm phục vụ công tác NCKH của nhà trường. Một số đề tài NCKH của tập thể giảng viên và nhóm sinh viên đã được nghiệm thu và đạt kết quả tốt, trong đó có những đề tài được triển khai ở cấp tỉnh, giúp trau dồi kinh nghiệm và tạo ra sự cộng tác tốt trong hoạt động NCKH.

* Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội thảo, các tham luận về công tác NCKH qua đó xác định rõ được nhiệm vụ NCKH đối với tất cả các giảng viên và tìm ra giải pháp, định hướng thiết thực trong NCKH của nhà trường góp phần nâng chất lượng và số lượng các đề tài NCKH. Đặc biệt tháng 10 năm 2011, nhà trường đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học vềcác chuyên đề toán học về đào tạo bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sởvới sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng phía Bắc, khu vực Miền Trung và các nhà khoa học - Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên, các sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin và trình bày các ý tưởng khoa học, các chuyên đề nâng cao nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giảng dạy toán ở trường trung học cơ sở.

* Các hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ

Hội đồng Khoa học của trường gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, một số Trưởng phòng, cán bộ hoạt động khoa học - công nghệ của trường. Hội đồng Khoa học trường thường xuyên tư vấn cho Hiệu trưởng về: Mục tiêu, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển khoa học và công nghệ của trường; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao năng lực NCKH; tổ chức thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu đề tài NCKH các cấp.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ nhà trường đã định hướng NCKH tập trung vào các vấn đề thiết thực, cấp bách đối với nhu cầu phát triển của trường, của địa phương nên các đề tài sau khi nghiệm thu, được ứng dụng triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả cao.

* Các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế về KH&CN và các hoạt động KH&CN khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, quản lí cơ quan, đơn vị và địa phương

Hợp tác NCKH đối với các tổ chức, cá nhân trong trường thiết thực góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường. Các hoạt động hợp tác trong nước đối với các trung tâm NCKH lớn như các viện nghiên cứu, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Bách khoa... được chú trọng, một số đề tài đã được triển khai, các công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới được tăng lên (6 bài báo), tạo điều kiện tốt đối với sự hợp tác quốc tế.

Phương hướng, nhiệm vụ NCKH giai đoạn từ năm 2011-2015:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2011-2015 đã xác định: Đẩy mạnh hoạt động NCKH theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường NCKH trong sinh viên, cụ thể là:

Thứ nhất: Đổi mới công tác quản lý các cấp từ tổ đến khoa, phòng và nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lí, điều hành. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bộ môn. Nghiên cứu giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, xã hội hóa có hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. Nâng cao chất lượng rèn nghiệp vụ sư phạm để góp phần nâng cao tay nghề cho sinh viên.

Thứ hai: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học. Viết tập bài giảng lưu hành nội bộ tiến tới viết giáo trình. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kiến thức bộ môn đang giảng dạy.

Thứ ba: Đẩy mạnh NCKH, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động KH&CN trong nhà trường; tăng cường liên kết; có chính sách khuyến khích phù hợp đối với hoạt động NCKH của giáo viên và sinh viên. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu, tiến bộ KH&CN trong mọi lĩnh vực trong nhà trường và các khu vực trong tỉnh, nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cán bộ giảng viên trong trường và nhân dân.

Thứ tư: Tập trung đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục đầu tư cho NCKH một cách có trọng điểm.

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội trong đó có việc tăng cường công tác NCKH đáp ứng mục tiêu của nhà trường, nhằm đào tạo đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ yêu cầu của xã hội.

H.V.B

 

 

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: