Đầu tư phát triển KH&CN góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh

20/05/2014

Trần Nguyên Lý - Trưởng phòng Quản lý KHCN Cơ sở

Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế diễn ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt, thì vấn đề phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Hội nghị BCH TW lần thứ 6 (khóa XI) xác định đưa KH&CN thực sự trở thành động lực then chốt phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tạo chuyển biến về chất trong đóng góp của KH&CN để nâng cao, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH và phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại vào giữa thế kỷ XXI.

Sau 15 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc từ một tỉnh thuần nông đã vươn lên trở thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp xếp vào tốp đầu của các tỉnh trong Vùng đồng bằng Sông Hồng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV đã xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2015, Vĩnh Phúc cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI. Để phấn đấu đạt được mục tiêu trên, các ngành, các cấp của Tỉnh đang cố gắng khắc phục khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định “Chú trọng phát triển nguồn nhân lực KH&CN và đội ngũ công nhân lành nghề, coi đây là yếu tố quyết định cho sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh...”; “Tập trung đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho các lĩnh vực mũi nhọn như: Tài chính, ngân hàng, du lịch, cơ khí chế tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, điện, điện tử. Đào tạo nghề trình độ cao cho các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, kỹ thuật điện”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển KH&CN, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, Sở KH&CN Vĩnh Phúc đã luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực KH&CN của Tỉnh.

Tiếp cận và “giải mã” công nghệ ngay từ các cơ sở đào tạo.

Ngành KH&CN Tỉnh thường xuyên phối hợp, đặt hàng với các cơ sở đào tạo, các tổ chức KH&CN như trường Đại học Công nghệ Giao thông-Vận tải, Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên,... triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiếp cận và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ cao trong học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, trong những năm qua, Sở đã phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển KH&CN để mua sắm, thiết kế các mô hình học cụ công nghệ cao cho 02 cơ sở đào tạo nghề của Tỉnh ở trình độ cao đẳng, như hệ thống Scan 3D GOM ATOS compact Scan 5M máy mài, máy cắt công nghệ cao,... cho Trường Cao đẳng Nghề Việt-Đức; hệ thống đào tạo về khí nén FMPS, thiết bị đào tạo về PLC- cảm biến, Robot hàn công nghệ cao,... cho Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại các cơ sở khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều thiết bị tiên tiến, hiện đại đã được đầu tư mua sắm từ nguồn vốn đầu tư phát triển KH&CN cho các cơ sở y tế, như thiết bị chụp X-Quang tăng sáng truyền hình, máy siêu âm màu 4 chiều, máy chụp cắt lớp CT scanner 8 lát...

Bên cạnh đó, một số phòng thí nghiệm trọng điểm của Tỉnh đã được đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại như máy sắc ký lỏng khối phổ LC/MS/MS; thiết bị hấp thụ nguyên tử, máy sắc ký khí, thiết bị phân tích chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với độ chính xác cao tới ppm (part per million), để giúp các tổ chức, doanh nghiệp phân tích, đánh giá kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát triển công nghệ sinh học,...

Có thể nhận thấy rằng, chủ trương đầu tư các trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, các tổ chức KH&CN, các đơn vị trên địa bàn Tỉnh là hoàn toàn đúng đắn. Thông qua hệ thống trang thiết bị và mô hình học cụ được đầu tư, trang bị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được tiếp cận và thụ hưởng những công nghệ tiên tiến hiện nay trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN của Tỉnh, đã gắn kết giáo dục - đào tạo với thực tiễn sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận, chuyển giao và đổi mới công nghệ hiện đại cho doanh nghiệp.

Để phát huy hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư, trong thời gian tới Tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao cho các cơ sở đào tạo, các tổ chức KH&CN. Sớm đầu tư hoàn chỉnh các dự án đã được phê duyệt đảm bảo tính đồng bộ các trang thiết bị.

T.N.L

 

Các tin đã đưa ngày: