Hiệu quả bước đầu của đề tài trên Cây Ngô thương phẩm

24/12/2012

Đào Xuân Tân - Trung tâm Hỗ trợ NCKH và CGCN, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Được sự quan tâm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Châu á - Thái Bình Dương (IAP), năm 2011, đề tài mã số 43/ĐTKHVP -2011: “Nghiên cứu khảo nghiệm, lựa chọn một số giống ngô nếp và ngô đường lai năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015” do Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa hoc và Chuyển giao Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiến hành đã  bước đầu thu được một số  kết quả khả quan.

Mô hình được triển khai tại xã Bá Hiến (Bình Xuyên), thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) và phường Đồng Xuân (Phúc Yên) trên diện tích 3,3ha. Đề tài đã khảo sát 5 giống ngô lai mới do Viện Nghiên cứu Ngô Trung ương cung cấp gồm 3 giống ngô nếp ( NL1, NL5, NL9) và 2 giống ngô đường (ĐL10, ĐL20) nhằm chọn được 1-2 giống ngô nếp và 1 giống ngô đường có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với các vùng sinh thái nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 10/12/2011, Hội nghị đầu bờ tổng kết giai đoạn I (năm 2011) tại Tam Dương, có đại diện của Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn), Trung tâm Khảo kiểm nghiệm sản phẩm cây trồng & Phân bón quốc gia, Trung tâm Khuyến Nông  Khuyến ngư Quốc gia; Sở NN & PTNT Hải Dương, Thái Bình; Viện Nghiên cứu Ngô Trung ương; Công ty Giống Đại Thành (Bắc Ninh); Đại diện Sở KH&CN Vĩnh Phúc, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Vĩnh Phúc và một số hộ nông dân tham dự. Sau khi tham quan mô hình gieo trồng các giống ngô tại khu vực thị trấn Hợp Hòa, hội nghị đã nghe các báo cáo về quá trình chọn tạo, khảo nghiệm giống; các  khó khăn, thuận lợi và kết quả gieo trồng 5 giống ngô nếp và ngô đường lai mới so với một số giống ngô nếp và ngô đường phổ biến ở địa phương.

Hội nghị đã khẳng định thành công bước đầu của đề tài trong 2 trà vụ đông 2011. Trên diện tích 3,3 ha của 26 hộ tham gia; đề tài đã khảo sát 29 tính trạng thuộc 4 nhóm đặc tính (sinh trưởng; phát triển; năng suất; chống chịu và phẩm chất) của 5 giống ngô nếp và ngô đường lai mới. Bước đầu đánh giá 2 giống ngô nếp NL1, NL5 và giống ngô đường lai ĐL10 có ưu thế cao về khả năng sinh trưởng phát triển, chống chịu và năng suất, phù hợp với điều kiện vụ đông của địa phương: thời gian sinh trưởng ngắn, cứng cây, ít sâu bệnh, lá xanh đến khi thu bắp, bắp to, số hàng trên bắp đạt 15,5-16,4, hạt đều và bao kín bắp, năng suất tươi 108,4 - 115,2 tạ/ha (ngô nếp), 110,7 - 120,8 tạ/ha (ngô đường), chất lượng ngon (dẻo, ngọt, đậm), dễ bán, hiệu quả kinh tế  cao (tại thời điểm cuối 2011, đạt hiệu quả  50 - 60 triệu đồng/ ha/ vụ), khá hơn nhiều giống ngô khác trồng tại địa phương.

Vụ xuân 2012, đề tài chuyển sang triển khai bước 2. Mặc dù có nhiều khó khăn về kinh phí, thời tiết, sâu bệnh, song Ban chỉ đạo đề tài đã phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ sở, nhất là cơ sở mới (Yên Lạc) để triển khai đúng kế hoạch.

Từ 14 - 24 tháng 5/2012, các cơ sở đã cùng Ban chỉ đạo đề tài kiểm tra đợt cuối, đều được đánh giá cao, nhất là kết quả của các nông hộ tại phường Đồng Xuân - Thị xã Phúc Yên,  xã Bá Hiến - Huyện Bình Xuyên.

Trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm, kết quả cho thấy, cây ngô nếp và ngô đường phù hợp với điều kiện sinh thái và nhiều đồng đất trên địa bàn tỉnh. So sánh năng suất và chất lượng với một số giống cây khác cho thấy, đây là giống cây cho thu nhập tương đối cao, có khả năng thay thế, chuyển đổi một số cây trồng khác, nhằm nâng cao đời sống nông dân, đảm bảo xu hướng phát triển của nền nông nghiệp tỉnh nhà.

Đ.X.T

Các tin đã đưa ngày: