Một số hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Phúc

24/07/2012

Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phú được tái lập thành tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, ngày 24/01/1997 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 78/QĐ-UB về việc thành lập Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Chi cục TĐC) trực thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tổ chức bộ máy của Chi cục gồm có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 05 cán bộ. Những năm đầu thành lập, Chi cục gặp phải một số khó khăn không nhỏ như: trang thiết bị của Chi cục được đầu tư chủ yếu phục vụ công tác quản lý đo lường ở các bộ môn điện, áp suất, dung tích, khối lượng, còn nhiều bộ môn khác chưa được đầu tư. Đội ngũ cán bộ mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu, thiết bị máy móc văn phòng thiếu và không đồng bộ, phương tiện đi lại không có, trụ sở làm việc chật hẹp, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Trải qua 14 năm hình thành và phát triển, kế thừa và phát huy những gì đã có tập thể cán bộ Chi cục TĐC Vĩnh Phúc đã bám sát các chức năng, nhiệm vụ, định hướng hoạt động do Tổng cục TĐC và Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo về công tác TĐC đã đạt được một số thành tựu đáng kể.

Sau khi có Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Chi cục đã tham mưu, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh, ban hành các văn bản, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị tư vấn triển khai việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 vào các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhanh chóng hoàn thành để đánh giá, cấp giấy chứng nhận. Hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có 44/44 đơn vị triển khai (đạt 100%), đã có 23/44 đơn vị được cấp chứng nhận (đạt 52% số lượng các đơn vị bắt buộc áp dụng), 21/44 đơn vị đang triển khai áp dụng chuẩn bị đánh giá cấp chứng nhận hoàn thành vào năm 2011. Dự kiến năm 2012 sẽ triển khai đến các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp liên quan trực tiếp đến người dân.

Trong công tác Giải thưởng chất lượng Việt Nam, Chi cục luôn coi đây là hình thức tôn vinh đối với các doanh nghiệp đồng thời cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để động viên phát triển phong trào năng suất và chất lượng rộng khắp trong toàn quốc nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Từ năm 1996, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức bình chọn, xét tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam hàng năm cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Từ thời điểm đó đến nay Vĩnh Phúc đã có gần 60 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng chất lượng Việt Nam, riêng năm 2011 Hội đồng sơ tuyển đã xem xét đề nghị Hội đồng Chung tuyển Quốc gia xét tặng 03 doanh nghiệp. Nhiệm vụ này đã góp phần quan trọng vào hệ thống các giải pháp tổng thể để xây dựng phát triển phong trào năng suất chất lượng của nước ta nói chung và ở Vĩnh Phúc nói riêng trong những năm vừa qua.

Ngoài ra, để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, Chi cục đã phối hợp Ban quản lý dự án của Sở tham mưu trình UBND tỉnh triển khai nhiều hoạt động khen thưởng và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ năm 2006 đến nay, đã khen thưởng cho 22 doanh nghiệp theo Quyết định số 463/2005/QĐ-UB ngày 17/02/2005 của UBND tỉnh về việc quy định thưởng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ để hội nhập kinh tế quốc tế; Hỗ trợ cho 35 doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến ISO 9001:2000, ISO14000, HACCPAC... theo Quyết định số 2606/QĐ-CT ngày 18/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp và và nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2007 - 2011”; Tổ chức được 08 lớp đào tạo về quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến. Năm 2011, dự kiến sẽ hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO14000... Từ đó phong trào năng suất chất lượng của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, các hoạt động năng suất chất lượng được đẩy mạnh, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Đối với công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng bao gồm công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng, công tác quản lý đo lường và công tác kiểm tra, kiểm soát về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tất cả đều đạt những kết quả nhất định. Đối với công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục đã triển khai nhiều lượt chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát những mặt hàng đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm, kiểm tra về ghi nhãn hàng hóa. Về công tác quản lý đo lường, Chi cục đã thực hiện kiểm tra định lượng hàng hóa đóng gói sẵn, phương tiện đo đối với ngành điện, nước, y tế, kinh doanh xăng dầu và sản xuất trong công nghiệp đảm bảo đo lường chính xác. Nhìn chung, hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc ổn định và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, hạn chế tối đa hàng giả, hàng kém chất lượng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất chân chính và của người tiêu dùng.

Yếu tố góp phần quan trọng làm nên những thành công cho hoạt động của Chi cục là đã tuyên truyền, phổ biến hiệp định về TBT và các văn bản có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của Chi cục; duy trì, cập nhật tin cảnh báo, thường trực nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp về nghiệp vụ đảm bảo đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Những nỗ lực cố gắng của Chi cục TĐC Vĩnh Phúc trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của địa phương, đảm bảo đo lường chính xác, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nhiều năm liền, Chi cục đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ KH&CN tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đó là sự ghi nhận kết quả quá trình phấn đấu cống hiến của tập thể cán bộ công chức Chi cục trong hoạt động quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Chi cục còn một số khó khăn hạn chế là: cơ sở vật chất tuy đã được Sở Khoa học và công nghệ, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu so với yêu cầu phát triển ngày càng cao của các lĩnh vực sản xuất, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất sản phẩm, hàng hóa kỹ thuật cao, chính xác rất cần phải có các phương tiện chuẩn để đo lường, phân tích, kiểm tra phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chi cục. Một số cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên chưa mạnh dạn giao nhiệm vụ để tư vấn cho các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nên các cơ quan vẫn phải thuê tổ chức tư vấn bên ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chi phí đi lại ăn nghỉ sinh hoạt tốn kém, bị động khi có nhu cầu cải tiến và vận hành hệ thống sau khi đã được cấp chứng chỉ.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để trực tiếp tư vấn, giúp đỡ các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Theo kế hoạch của UBND tỉnh đến năm 2013 xuống cấp xã, phường, thị trấn khi đó sẽ khắc phục khó khăn hạn chế khi phải thuê tư vấn bên ngoài như trước đây.

Hai là: sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư trong đó có phòng giữ chuẩn đo lường của Chi cục với 08 bộ môn đo lường cơ bản ứng dụng rộng rãi phục vụ quản lý và trong công nghiệp như: đo lường dung tích, khối lượng, độ dài, áp suất, nhiệt, điện- điện tử, lực  độ cứng, quang học và một số lĩnh vực thử nghiệm chất lượng hàng hóa thiết yếu khác phục vụ quản lý nhà nước của Chi cục và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ba là: Tiếp tục mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan trong tỉnh để phát huy nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo đảm đo lường được thống nhất, chính xác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mai Chinh

Các tin đã đưa ngày: