Bước tiến mới trong hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

12/05/2011

Những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chú trọng đầu tư và phát triển cho hoạt động sở hữu trí tuệ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Cho đến nay hệ thống tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ đã cơ bản được hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương, với 3 lĩnh vực chính là quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong đó, ngành Khoa học và Công nghệ quản lý về quyền sở hữu công nghiệp, lĩnh vực quyền đối với giống cây trồng được giao cho ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Có thể thấy rằng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp đang dần được hoàn thiện và áp dụng vào thực tiễn, trong số những văn bản đó, nổi bật là việc Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật số: 36/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2009). Cùng với nhiều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có Nghị định số: 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định số: 106/2006/NĐ-CP ngày  22/9/2006 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp (đã được thay thế bằng Nghị định số: 97/2010/NĐ-CP ngày  21/9/2010)...

Để hoạt động sở hữu trí tuệ dần tiếp cận sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Những năm qua, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng đã được Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc quan tâm thường xuyên thông qua việc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị, thi tìm hiểu, đăng tin, bài lên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, mở chuyên mục trên website, Bản  tin Khoa học và Công nghệ của Sở. Đặc biệt, năm 2010 được Bộ Khoa học - Công nghệ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép triển khai thực hiện dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài PT-TH Vĩnh Phúc. Dự án đã xây dựng và phát sóng được 24 chương trình với tiêu đề “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” với nội dung phong phú, kiến thức cơ bản và toàn diện nhất về sở hữu trí tuệ như: quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, bí mật thương mại, chỉ dẫn địa lý, cạnh tranh không lành mạnh... Dự án được thực hiện đã phần nào giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức trong việc đăng ký, bảo hộ, bảo vệ và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ của mình. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã dần ý thức được ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc xác lập, bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, do vậy nhu cầu hướng dẫn xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỏi đáp, tra cứu thông tin lên quan đến sở hữu trí tuệ hàng năm tăng lên đáng kể. Theo thống kê từ năm 1980 đến hết tháng 6 năm 2010 cho thấy, tỉnh Vĩnh Phúc có tổng số hơn 800 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được nộp và đã cấp văn bằng bảo hộ cho hơn 500 đối tượng, thì chỉ trong vòng gần 3-4 năm trở lại đây đã có hơn 400 đơn đăng ký SHCN, chiếm 50% tổng số đơn.

Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật về sở hữu trí tuệ cũng đã góp phần giảm dần các vụ việc, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ năm 2008 trở về trước các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên phải giải quyết nhiều lượt đơn thư khiếu nại và vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, thì trong vòng 2 năm trở lại đây hoạt động này đã cơ bản đi vào nền nếp và chưa có vụ việc tranh chấp, hoặc bị xử lý nào xảy ra.

Hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ trong công tác đăng ký, bảo vệ tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã được Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm, chú trọng ngay từ những ngày đầu thành lập phòng Sở hữu trí tuệ. Để cán bộ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ làm nền tảng giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đăng ký bảo hộ, bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, những năm gần đây, Sở đã mạnh dạn cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo dài hạn, trung hạn và ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài. Đến nay hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói riêng và sở hữu trí tuệ nói chung đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thành công hàng trăm đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, trong số đó có một số sản phẩm truyền thống của làng nghề, đặc sản của địa phương đã được đăng ký bảo hộ thành công với danh nghĩa nhãn hiệu tập thể như: Rắn Vĩnh Sơn, Gạo Long Trì, Cá thính Lập Thạch, Rau susu Tam Đảo, Rau an toàn Sông Phan.

Ngoài ra, thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề về sở hữu trí tuệ, hoạt động tư vấn, hỗ trợ cũng được kết hợp qua việc cung cấp các thông tin tư liệu, văn bản mới, cơ bản về sở hữu trí tuệ, hoặc giải đáp các băn khoăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra.

Trong hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, những năm gần đây Sở Khoa học và Công nghệ xác định đây là hoạt động có tính động viên khích lệ và lan toả sâu rộng đối với cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2006, Sở đã tích cực phối hợp với các ngành trong tỉnh như: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn và một số Sở, ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh cho phép tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và tuyên truyền vận động cho Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm. Với 2 lần tổ chức thành công hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc đã cho thấy sự lan tỏa của hội thi trong cộng đồng. Tại Hội thi lần thứ nhất (năm 2006-2007) mới có gần 30 tác giả đăng ký các giải pháp kỹ thuật dự thi, đến Hội thi lần thứ 2 (năm 2008-2009) phong trào đã phát triển rõ rệt với gần 100 tác giả, đồng tác giả đăng ký 67 giải pháp kỹ thuật dự thi; Hội thi lần thứ 3 (năm 2010-2011) đang trong quá trình tuyên truyền, vận động nhưng đã có nhiều tín hiệu khả quan. Các giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi hầu hết là những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã và đang được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, một số giải pháp đoạt giải cao khi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc khu vực, một số giải pháp kỹ thuật đã đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế.

Có thể thấy rằng, hoạt động sở hữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng đã và đang dần vào nền nếp, tạo ý thức và tác động tốt đối với doanh nghiệp, công chúng, địa phương, góp phần lành mạnh hoá thị trường và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn của tỉnh dần đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước hiện nay.

Thu Thủy

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: