Đảng bộ sở khoa học và công nghệ: Đơn vị trong sạch vững mạnh nhiều năm liền trong khối Các cơ quan Tỉnh

04/05/2011

Với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trong những năm qua, lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã được các cấp, các ngành đánh giá cao, là đơn vị tiêu biểu trong khối các cơ quan tỉnh nhiều năm liền được công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh.

Trong công tác tham mưu, Đảng bộ Sở đã tham mưu tổng kết Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về Phát triển KHCN và môi trường đến năm 2010. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh tổ chức thành công hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động KH&CN từ năm 2005-2010. Chủ trì xây dựng và báo cáo UBND tỉnh nhiều đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành, tiêu biểu như: Đề án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án ứng dụng công nghệ cao trong chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc và đề án tuyên truyền phổ biến kiến thức về KH&CN cho nhân dân... Đồng thời triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư phát triển nhằm tăng cường tiềm lực KH&CN của tỉnh.

Về chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm Đảng bộ Sở đã chỉ đạo đăng ký và nghiệm thu gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cấp nhà nước và cấp tỉnh tập trung vào các chương trình hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, dự án nông thôn miền núi, các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề tài triển khai thực nghiệm và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Góp ý cho các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, tư liệu, văn bản pháp luật về tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra khoa học và công nghệ tập trung vào 04 chuyên đề thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá; Sở hữu trí tuệ; An toàn và kiểm soát bức xạ hạt nhân; Đề tài, dự án khoa học và công nghệ nhằm xử lý và khắc phục những lỗi vi phạm mà các đơn vị mắc phải. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện để hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu về công bố sản phẩm hợp quy theo Quyết định của Bộ KH&CN. Tổ chức các hội nghị tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới cho nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền ngày càng được mở rộng với nhiều loại hình, đưa thông tin khoa học và công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tổ chức tốt việc học tập, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động bao gồm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc... Cho ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng... Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề, viết bài thu hoạch, liên hệ cụ thể những ưu, nhược điểm của từng cá nhân để khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn một cách thiết thực. Công tác phát triển Đảng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được quan tâm. Hiện tại, Đảng bộ Sở có 51 Đảng viên sinh hoạt ở 4 chi bộ trực thuộc trên tổng số 101 cán bộ, CNV. Mỗi năm, Đảng bộ xét kết nạp cho từ 4-5 đồng chí quần chúng ưu tú. Không có trường hợp nào vi phạm pháp luật, số lượng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, 4/4 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, Đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, công tác phát triển Đảng được quan tâm, đầu tư, là tiền đề để thực hiện thành công các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thời gian tiếp theo.

Thu Thủy

Các tin đã đưa ngày: