Hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý

04/05/2011

Nguyễn Viết Nhi

Phó Chánh thanh tra Sở KH&CN

Công tác thanh tra là một khâu quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm giúp lãnh đạo Sở đánh giá được thực trạng cũng như giúp cho doanh nghiệp làm tốt công tác công bố tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng hàng hoá sau công bố, thực hiện ghi nhãn hàng hoá, kiểm định phương tiện đo lường theo quy định, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, giải quyết khiếu nại tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, quyền sở hữu công nghiệp. Với vai trò trên, trong những năm qua, Thanh tra Sở luôn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm nhằm có những chấn chỉnh kịp thời phục vụ quyền lợi của người dân và giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong 10 năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở đã tham mưu với Giám đốc Sở trình UBND tỉnh thành lập các Đoàn thanh tra liên ngành, gồm các sở, ngành tham gia như: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công an, Quản lý thị trường, thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng hàng hoá và sở hữu trí tuệ năm 2000; Đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2003, năm 2004; Tổ chức thanh tra chất lượng mũ bảo hiểm năm 2007; Thanh tra chất lượng xăng dầu năm 2008... Đồng thời vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, các Đoàn thanh tra liên ngành luôn tổ chức các hoạt động thanh tra về đo lường chất lượng hàng hoá và sở hữu trí tuệ, thanh tra một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân đón tết. Triển khai tổ chức các đợt thanh tra chuyên đề về khoa học và công nghệ như: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá; An toàn và kiểm soát bức xạ; Sở hữu trí tuệ; Chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; Tổ chức giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền... Vì vậy, trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra trên 1.300 lượt đối với các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn và kiểm soát bức xạ. Cụ thể xử phạt cảnh cáo 55 trường hợp, xử phạt tiền 235 trường hợp với tổng số tiền 719.500.000 đ, ngoài ra còn áp dụng hình phạt bổ sung, yêu cầu khắc phục hậu quả đối với 74.800 lít xăng (Mogas 92, Mogas 90) không đảm bảo chất lượng; 525.000 hàng hoá vi phạm về quy chế ghi nhãn, trên 2 triệu nhãn hàng hoá đã in nhưng chưa sử dụng, đình chỉ lưu thông hàng trăm cột đo nhiên liệu vi phạm. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu huỷ 732 mũ bảo hiểm không đủ điều kiện lưu thông như không ghi nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng; Tiêu huỷ 43.824 gói dầu gội đầu loại 7 ml/gói vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp, 16 kiểu dáng xe máy vi phạm quyền sở hữu công nghiệp...

Mặc dù với số lượng cán bộ rất mỏng (3 cán bộ), nhưng các cán bộ của phòng luôn phát huy tinh thần vượt khó, luôn chủ động, sáng tạo, phối kết hợp với các phòng, đơn vị, các sở ngành liên quan để triển khai công việc, kiên quyết xử lý các trường hợp cố ý vi phạm. Phối  hợp với cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh và Trung ương đưa tin về hoạt động thanh tra. Vì vậy, hoạt động thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận về kết quả công tác thanh tra khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tặng Bằng khen cho hoạt động thanh tra của Sở năm 2004, 2007, 2008; UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các năm 2005, 2006, 2007, 2008; Nhiều lượt cán bộ Thanh tra Sở được Giám đốc Sở tặng Giấy khen, Chánh thanh tra Tỉnh tặng Giấy khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Từ thực tế công tác thanh tra khoa học và công nghệ giai đoạn 2001-2010 trên địa bàn tỉnh, bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Kế hoạch, chương trình thanh tra luôn bám sát vào yêu cầu quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo từng thời kỳ, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước. Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên giải quyết các vấn đề bức xúc, bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Việc thực hiện hoạt động thanh tra phải đúng luật, bài bản, hiệu lực, hiệu quả, hạn chế thấp nhất trường hợp khiếu nại về hoạt động thanh tra.

Do số lượng cán bộ thanh tra và điều kiện trang thiết bị, kinh phí còn hạn chế, cần chú trọng và huy động các phòng, đơn vị trong Sở, các đơn vị hữu quan ở cấp tỉnh, cấp huyện vào hoạt động thanh tra theo yêu cầu từng chuyên đề cụ thể.

Phải chú trọng kết hợp giữa công tác thanh tra và công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, hành động cho người dân, doanh nghiệp, tạo dư luận xã hội ủng hộ cho hoạt động thanh tra.

Các tin đã đưa ngày: