Kết quả hoạt động KH&CN năm 2010 và nhiệm vụ phát triển năm 2011

27/04/2011

ThS. Vũ Mạnh Toàn

Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính

Vĩnh Phúc, năm 2010 không những thoát khỏi suy thoái về kinh tế, mà còn tăng trưởng cao hơn năm 2009, ước đạt 19,11%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ chiếm 86,3%, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 13,7%, GDP đầu người (theo giá thực tế) ước đạt 31 triệu đồng (tương đương 1.630 USD) tăng 15,1% so với năm 2009, thu ngân sách tăng 39,5% so với năm 2009. Có thể nhận thấy rằng, sự đóng góp của KH&CN đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh là không nhỏ.

Các tin đã đưa ngày: